ขนมไทยอ่อนหวานกระตุ้นบริโภคน้ำตาลน้อย

หนุนขนมไทยอ่อนหวานลดน้ำตาล50%นำร่องสินค้าโอทอปแนะผู้บริโภคอ่านฉลากก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย เลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปให้ลดหวาน มัน เค็ม

เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคขนมไทยเพื่อสุขภาพ ขณะที่ผู้ประกอบการยังขายของได้ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการกินและวิธีการใช้ชีวิต และเป็นปัญหาที่ต้องให้ความสำคัญ วิธีการรับประทานอาหารอย่างสมดุลไม่กินรสจัดจนเกิดไป ลดหวาน มัน เค็มอย่างละครึ่งจะช่วยให้คนไทยห่างไกลจากโรค NCDs ทั้งนี้ สสส.ร่วมมือกับโครงการ ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP เพื่อสุขภาพ นอกเหนือจากเงินทุนในการดำเนินโครงการเบื้องต้น ยังสนับสนุนองค์ความรู้ ทั้งด้านงานวิจัย ผ่านทางผู้จัดการโครงการ สถาบันการศึกษาและภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังประสานความร่วมมือ เสริมกระบวนการและช่วยสื่อสารเพิ่มเติมด้านการสื่อสารและโภชนาการ
“ในอาหารไทยทั้งหลายมีรสหวานจัด มัน และเค็ม แต่สิ่งหนึ่งที่พบก็คือขนมหวานของไทยซึ่งเป็นโอทอปส่วนใหญ่ สามารถปรับกรรมวิธีการปรุงให้ลดความหวาน ลดน้ำมันได้ โดยรสชาติแทบจะไม่ได้เปลี่ยนไปเลย ซึ่งจ.ฉะเชิงเทรา ก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลของการพัฒนาสูตรขนมไทยที่ลดหวานในขนมได้ เราต้องให้ผู้ประกอบการรู้และตระหนักถึงปัญหา ที่สำคัญคือรู้ว่าสูตรเปลี่ยนแล้วขายได้ เพราะความกังวลของผู้ขายคือกลัวว่าลดความหวานลงแล้วขนมจะขายไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีเทรนด์ของรักสุขภาพมากขึ้น จึงได้ทำการปรับปรุงเพิ่มสูตรอ่อนหวาน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ ขณะที่ผู้บริโภคเองก็ต้องตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพ เลือกรับประทานขนมไทยหวานน้อยดีต่อสุขภาพ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายทางภาษีที่จะเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลออกมาเพื่อทำให้ประชาชนลดการบริโภคหวานด้วยอีกทางหนึ่ง” นพ.ไพโรจน์ กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth